Σχετικά με τις επιχειρήσεις

Η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως τις επιχειρήσεις:

  • Συνοδεύοντας τις υπηρεσίες της με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα για πιθανούς ελέγχους των αρχών ή απαιτήσεις συνεργατών.
  • Έχοντας πλήρη δικαιώματα και όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις για την διενέργεια και των πλέον “βαρέων” χημικών εφαρμογών όταν απαιτείται και επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
  • Με εφ’ άπαξ εφαρμογές ή ενταγμένες σε προγράμματα σεζόν ή έτους σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO & HACCP και τη σχετική νομοθεσία.
  • Χωρίς να θέτει γεωγραφικούς περιορισμούς στη παροχή των υπηρεσιών της.

Ενδεικτικά οι επιχειρήσεις ή φορείς που καλύπτουμε μπορούν να αφορούν τους τομείς:

Τροφίμων: 
Βιομηχανίες & αποθήκες τροφίμων, σουπερμάρκετ, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, εστιατόρια καφετέριες κλπ.

Γεωργίας:
Μονάδες παραγωγής ή/και μεταποίησης, σιλό δημητριακών, αποθήκες βαμβακιού, ξυλείας, προϊόντων άλεσης.

Διαμονής:
Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ.

Υγείας:
Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, προμηθευτές ιατρικών ειδών.

Μεταφορών & Διαχείρησης Εμπορευμάτων: 
Επιβατηγά ή φορτηγά πλοία, αποθήκες εμπορευμάτων.