Μυοκτονίες

Μυοκτονίες

Mε τον ορισμό ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ εννοούμε την καταπολέμηση των τρωκτικών (ποντίκια, αρουραίοι) καθώς είναι φορείς σοβαρών επιδημικών ασθενειών. Πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου αποτελούν τα τρωκτικά. Πρώτα σε επικινδυνότητα, τα τρωκτικά αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τα κτίρια επειδή ζουν σε εσωτερικούς χώρους. Ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την πρόκληση πυρκαγιών ροκανίζοντας καλώδια, ενώ μπορούν να καταστρέψουν τη μόνωση σε εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων προκαλώντας πολυδάπανη απώλεια της θερμότητας, με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος αντικατάστασης.
Τα τρωκτικά μεταδίδουν ασθένειες όπως η σαλμονέλα και είναι πιθανόν να μεταδώσουν ένα είδος λεπτοσπείρωσης.

Ο έλεγχος και η καταπολέμηση των τρωκτικών, γίνεται με τις εξής μεθόδους:

  • Τοποθέτηση ειδικών δολωματικών σταθμών με τις απαραίτητες προδιαγραφές και κλειδί ασφαλείας.
  • Οι δολωματικοί σταθμοί περιέχουν δολώματα αναρτημένα με ασφάλεια, ώστε να μην μπορεί το τρωκτικό να τα μεταφέρει εκτός.

Επίσης οι δολωματικοί σταθμοί:

  • Δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης του δολώματος και της καταγραφής της.
  • Κάνουν το δόλωμα πιο ελκυστικό και καταναλώσιμο.
  • Προστατεύουν το δόλωμα από νερά και υγρασία.
  • Δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο δόλωμα στους μη αρμόδιους, σε παιδιά και ζώα.

Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται βάσει σχεδίου από τον υπεύθυνο επιστήμονα, αριθμούνται και σημαδεύονται σε ειδικό σχέδιο κάτοψης του χώρου. Ενδεικτικές ταμπέλες υποδεικνύουν τις θέσεις τους, ώστε να μην καταστρέφονται κατά λάθος, αλλά και να ελέγχονται αποτελεσματικότερα από το προσωπικό της εταιρείας μας.

Για να ελέγχουμε την παρουσία των τρωκτικών, χρησιμοποιούνται ειδικοί σταθμοί ελέγχου με δολώματα χωρίς δραστική ουσία ή κάποιο άλλο τρόπο σύλληψης (μηχανικές παγίδες σύλληψης).

Σημαντικός παράγοντας παραμένει και εδώ η πρόληψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μεγάλη βοήθεια αποτελεί και η στατιστική απεικόνιση των ευρημάτων, μέσα από την επεξεργασία των δελτίων ελέγχου δολωματικών σταθμών, ώστε να γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.