Απολύμανση

Απολύμανση

  • Με τον όρο Απολύμανση εννοούμε τη διαδικασία που εξαλείφει από αντικείμενα πολλούς ή όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια, μύκητες, ιούς και πρωτόζωα, με εξαίρεση τους βακτηριακούς σπόρους. Με την εφαρμογή αυτή, ελαχιστοποιείται η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, καθώς εξασφαλίζονται συνθήκες απόλυτης καθαριότητας.
  • Η απολύμανση σε χώρους όπως νοσοκομεία, κλινικές, εστιατόρια, café, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ξενοδοχεία κ.α. είναι υποχρεωτική από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  • Οι απολυμάνσεις διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία εξαρτώνται από την περιοχή, το μέγεθος του κτιρίου, την εποχή καθώς και άλλους παράγοντες.
  • Τα υψηλής ποιότητας απολυμαντικά, που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας, καθώς και η τεχνογνωσία του επιστημονικού προσωπικού, που εφαρμόζει τις απολυμάνσεις, διασφαλίζουν την πλήρη μικροβιολογική αποστείρωση.
  • Επιπλέον, τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον και δεν βλάπτουν τους ανθρώπους, τα κατοικίδια και τα φυτά, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικά, μη διαβρωτικά και εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων).

Η εφαρμογή συμμορφώνεται πλήρως με την Κοινοτική Νομοθεσία (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ. 205/2001).